top of page

ABOUT US

เริ่มต้นจาก "ลูก" สิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ ที่ทำให้พ่อและแม่ต้อง เตรียมสัมภาระมากมายให้ครบทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้าน "กระเป๋าสัมภาระคุณแม่” จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี และจะดีกว่าไหมหากเรายังสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ต่อได้เมื่อลูกโตแล้ว

 

Daddy Finger  จึงออกแบบ “กระเป๋าใส่ของสำหรับเด็กอ่อน” ที่ไม่เหมือน “กระเป๋าใส่ของสำหรับเด็กอ่อน” กระเป๋าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และยังสามารถใช้เป็นกระเป๋าทั่วไปได้ เพราะเมื่อเด็กโตขึ้นเรื่อยๆ ของที่จะใส่ในกระเป๋าก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวัยและความเหมาะสม

 

Daddy Finger คือแบรนด์กระเป๋าคุณภาพระดับพรีเมี่ยมฝีมือคนไทย ที่ผลิตจากโรงงานกระเป๋าของผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เอง ด้วยประสบการณ์ในการผลิตกระเป๋ามามากกว่า 30 ปี ทำให้กระเป๋า Daddy Finger ถูกควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรร เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกคุณภาพเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานระดับสูงที่เราต้องการ

 

Daddy Finger ถูกคิดค้นและออกแบบจากคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านประสบการณ์ใช้งานจริง  เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก สบาย แต่ใช้ได้จริงในทุกฟังก์ชั่น

 

ดังนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า กระเป๋าแบรนด์ Daddy Finger ที่ท่านเลือก เป็นกระเป๋าฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพ ไม่แพ้กระเป๋าแบรนด์อื่นจากต่างประเทศอย่างแน่นอน

11062b_07adad594d794051b3e32720a6d843e6_mv2_d_5616_3744_s_4_2.png
bottom of page