top of page

SHIPPING & RETURNS

Shipping Policy

Daddy Finger มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ ด้วยบริษัทรับส่งพัสดุของเอกชนหรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

- สินค้าที่มีใน Stock จะส่งได้ภายใน 1-2 วันหลังจากทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงิน

- ระยะเวลาในการส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการให้บริการในแต่ละพื้นที่ โดยปกติ 3-5 วัน (กรุงเทพแและปริมณฑลจะได้รับ

   ภายใน 1-2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง)

- ลูกค้าจะได้รับหมายเลข Tracking No. เพื่อตรวจสอบและติดตามสถานะสินค้า

Return & Exchange Policy

Daddy Finger มีนโยบายให้ลูกค้าพอใจกับการซื้อสินค้าอย่างเต็มที่ หากลูกค้าไม่พอใจด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

เงื่อนไขในการคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า

- ทางเราขอแนะนำให้ใช้บริการ บริษัทรับส่งพัสดุของเอกชนหรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในการส่งสินค้า

- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าขนส่งของลูกค้าเอง และ Daddy Finger จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่สูญหาย

  ระหว่างการขนส่ง

- สินค้าที่มีสิทธิ์คืนหรือเปลี่ยนสินค้าจะต้องมีสภาพใหม่, ยังไม่ได้ใช้งานและอยู่ในสภาพเดิม  

- ป้ายแขวน บรรจุภัณฑ์ และส่วนประกอบทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่เสียหายหรือฉีกขาด ในขณะที่ส่งคืนหรือ

  เปลี่ยน 

- โปรดแนบหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จหรือสลิปการโอนเงิน)

- สินค้าที่ใช้แล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

- สินค้าลดราคาหรือสินค้าที่เป็นของแถม ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

bottom of page