top of page

WARRANTY POLICY

Warranty

- หากสินค้าชำรุด มีตำหนิ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า

- บริการซ่อมฟรี 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ยืนยัน)

 

หมายเหตุ

** บริการซ่อมฟรี หมายถึง...

-  ซิปแตก ซิปหลุด หัก ตัวล็อคเสียหายใช้งานไม่ได้

-  ตะเข็บหลุด ปริแตก ตรงรอยต่อหรือรอยเย็บ

 

บริการซ่อมฟรี "ไม่รวมถึง"...

- รอยฉีกขาดของตัวกระเป๋าที่เกิดจากการถูกของแข็งหรือของมีคม

- ตัวกระเป๋าเสียหายจากการถูกสารเคมีต่างๆ

- คราบ รอยเปื้อย รอยด่าง ฯลฯ

 

"การซ่อมแซม" จะทำให้กระเป๋าที่ชำรุดเสียหาย สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ แต่ไม่สามารถทำให้กระเป๋าใหม่ขึ้นได้"

Payment Methods
bottom of page